Transport en logistiek Vlaanderen

Voordelen lidmaatschap

Over ons

Transport en Logistiek Vlaanderen, het voormalige SAV, is de beroepsvereniging van ondernemingen in transport en logistiek. De organisatie vertegenwoordigt meer dan 1.500 bedrijven, zowel zelfstandigen als familiale KMO’s. Dankzij haar mandaten en vertegenwoordiging in talrijke lokale, gewestelijke, nationale en internationale instanties weegt Transport en Logistiek Vlaanderen reeds meer dan 75 jaar op het beleid en wetgeving op het gebied van wegtransport en logistiek. Op die manier worden de belangen van de Vlaamse wegvervoerders en logistieke dienstverleners behartigd en verdedigd. Transport en Logistiek Vlaanderen is stichtend lid van de Europese belangenorganisatie UETR.

Daarnaast is de organisatie ook begaan met het imago van de sector en de verkeersveiligheid in het algemeen. In dit verband is Transport en Logistiek Vlaanderen initiatiefnemer van de campagne ‘Veilig op Weg’. Transport en Logistiek Vlaanderen beoogt tevens een doorgedreven professionalisering van de sector. In dit kader is de organisatie wettelijk erkend als opleidingsinstituut waar zowel werkgevers als vrachtwagenbestuurders terecht kunnen.

Op de complete website van TLV vind je nog meer uitgebreide informatie over onder andere de dienstverlening en het opleidingsaanbod. Onze Leden hebben via hun eigen login toegang tot het afgeschermde Extranet, voor alle informatie die nodig is voor hun onderneming.